1. Tekst
    Velkommen til Taastrup Park Hotel
  1. Tekst
    Værelser

Selskaber

Grundet covid-19, er det desværre ikke længere muligt at afholde selskaber på Taastrup Park Hotel. 


Det er dog stadig mulig at afholde mindehøjtideligheder, læs mere her Begravelser, samt mødearrangementer, læs mere her Møder.